Vår process

Processen startar

Gemensam genomgång av kravprofil samt målgruppsanalys.

Annonsproduktion

Utifrån kravprofil och målgruppsanalys sätts annonsen samman för respektive media.

Annonsering live

Annonskampanjen är live och justeras efterhand för att maximera konverteringsgraden.

Presentation av kandidater

Kandidater presenteras i ett lättanvänt gränssnitt där du på ett enkelt sätt graderar och kommenterar så du får en bra struktur på samtliga kandidater som har sökt.

Uppföljning

Efter 7 dagar återkopplar vi till dig angående annonsen och om det finns behov så ändrar vi riktningen på sociala medier.

Slutrapport

Kampanjen sammanfattas med ett antal nyckeltal som mailas ut till dig som kund.

Jobbfeed